Właściwa obudowa na właściwym miejscu

Co rozumiemy przez mieszkanie

Deweloperzy proponują wyburzenie kina i wybudowanie obiektów noclegowych HMO (Domy Wielokrotnego Okupacji). Sprzeciwiamy się jednak temu planowi – nie tylko ze względu na utracenie kina, ale także dlatego, że ich propozycja nie jest dostosowana do lokalnych potrzeb. Gęstość HMO na oddziale już przekracza sugerowane limity.

Miasto boryka się z kryzysem mieszkaniowym, którym należy się zająć na wszystkich poziomach. 

Dalecy od stwierdzenia, że ​​nie powinniśmy mieć na tym terenie żadnych mieszkań, proponujemy niewielki dodatek netto. Są tam już 2 mieszkania, a w sąsiedniej inwestycji jest ich łącznie 9, co prawdopodobnie moglibyśmy odzwierciedlić. Istnieje również możliwość dobudowania dodatkowej kondygnacji od frontu posesji, lecz jest to zdecydowanie większe zadanie deweloperskie.

Jedną ze ścieżek atrakcyjnych dla inwestorów jest zapewnienie zakwaterowania w naprawdę przystępnej cenie. Pragniemy nawiązać współpracę ze Stowarzyszeniem Mieszkaniowym i organizacjami takimi jak Youth Maps, Caring in Bristol i YMCA, aby zaoferować zakwaterowanie osobom najbardziej potrzebującym.

To zakończenie kryzysu mieszkaniowego jest najtrudniejsze do rozwiązania, ponieważ deweloperzy tradycyjnie szukają wysokich czynszów lub wartości sprzedaży – nawet w przypadku tak zwanych „niedrogich” domów.